Potrebujete tolmačenje ali pisni prevod iz slovenskega ali madžarskega jezika?

Za uspešno čezmejno sodelovanje slovenskih in madžarskih poslovnih ali projektnih partnerjev je nujno potrebna komunikacija, ki lahko poteka v maternem jeziku obeh strank.

Mednarodni trg teži k vsesplošni globalizaciji. Tudi sodelovanje med slovenskimi in madžarskimi podjetji je v tem duhu vse pogostejše. Srečanja s tujimi poslovnimi partnerji pa zaradi specifičnosti izrazoslovja in občutljivosti tem zahtevajo kakovostna in strokovna tolmačenja.
Aktivno prevajam in tolmačim iz madžarskega in slovenskega jezika že od leta 1991. V tem času sem si nabrala mnogo neprecenljivih izkušenj tako iz gospodarskega kot tudi iz političnega izrazoslovja. Vsak tekst posebej obravnavam kot delovni izziv, pri prevajanju pa se poslužujem sodobnih metod, ki v modernem prevajanju pomenijo kvaliteto in pravočasnost opravljenih prevodov.

<br /> prevajalka prevajalec<br /> prevajanje prevod prevodi prevajalstvo prevodoslovje<br /> inštruiranje inštrukcije<br /> slovenski slovenščina slovenščine<br /> madžarski madžarščina madžarščine<br /> poučevanje učenje učiti poučevati<br /> tečaj<br /> tolmačenje<br /> magyar magyarul magyarra magyarról<br /> szlovén szlovénra szlovénre szlovénról szlovénul szlovénről<br /> Szlovénia<br /> Magyarország<br /> fordít fordítás fordító<br /> tanít tanítás nyelvtanfolyam tanfolyam<br /> tolmácsolás tolmács<br /> Slovene Slovenia Slovenian<br /> Hungary Hungarian<br /> translate translator<br /> interprete interpreter<br /> English<br /> course<br />